Lisätietoa pelletistä

Uusiutuva, luonnollinen energialähde

Puupelletit sisältävät runsaasti energiaa ja poltettaessa niiden päästöt ovat erittäin pieniä. Pelletin poltto ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Erittäin puhtaan palamisen seurauksena pelletin polttaminen ei tuota merkittäviä määriä pienhiukkasia.

kokonaishiilidioksiinitasee

Pellettilämmitys on helppoa, modernia ja edullista

Pellettilämmitysjärjestelmät toimivat automaattisesti, normaali järjestelmä täytyy lämmityskaudella puhdistaa ja huoltaa 1-3 kertaa kuukaudessa (yleensä 10-15 minuutin työ riittää). Pellettilämmitys on erittäin kilpailukykyinen verrattuna sähkö-, öljylämmitykseen tai maalämpöön. Esimerkiksi, tällä hetkellä 3 000 litraa öljyä kuluttava pientalo säästäisi (tämän päivän hinnoilla) lämmityskustannuksissa jopa 1000 euroa vuodessa -pellettilämmitykseen vaihtamalla.

hinnat1-11

Katso myös: http://www.pellettienergia.fi/

Pellettilämmitys soveltuu erinomaisesti myös suurempiin kohteisiin

  • Maatilat, taloyhtiöt, koulut, aluelämpökeskukset jne…
  • Vähemmän huoltotarvetta ja parempi palotulos
  • Pelletti on tasalaatuista, kuivaa, energiatehokasta ja vähän tilaa vievää
  • Hankinta vaivatonta, tilataan kuten öljy
  • Seos- ja lisäpolttoaineeksi lämpö- ja voimalaitoksiin, parantaa laitoksen suorituskykyä
  • Mitä suurempi energiankulutus, säästöt suuria ja investoinnin takaisinmaksuaika lyhyt
  •  Mikäli asiakkaana on yritys tai maatila, on laiteinvestointiin mahdollista saada ELY-keskuksilta investointitukea.